มูลนิธิพุทธสาวิกา ชลบุรี

ผู้มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิต
จึงขวนขวาย
บริจาคทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ไม่ปล่อยให้วัน เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์

ภาพแม่แก้วพุทธสาวิกา

ท่านแม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์
(คุณแม่แก้ว)

เกิดวันที่  5  มกราคม  2496  เป็นบุตรคนที่ 3  ของแม่ปิ่น  ด้วงแสง  และพ่อสำราญ  ด้วงแสง  เป็นชาวจังหวัดชัยนาทมาโดยกำเนิด และมีความใกล้ชิด เสื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเด็ก เนื่องจากครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่ฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา  คุณแม่ชีแก้วจึงได้ซึมซับและสืบทอดการนับถือ  และการทำนุบำรุงศาสนามาตั้งแต่วัยเด็ก  จึงได้ขออนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ขอบวชเป็นชี  เป็นพุทธสาวิกาในพระพุทธศาสนา  เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2514  อายุ  18  ปี โดยมี พระอธิการพิน  ขนฺติธมฺโม  เป็นพระอุปัชฌาย์  ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการบวช  ท่านแม่ชีได้ถวายตัวเป็นศิษย์ศึกษาปฎิบัติธรรมกับหลวงพ่อสังวาลย์  เขมโก บูรพาจารย์ องค์แรกมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า  25  ปี  ที่คุณแม่แก้วได้เสียสละตนเอง ทำหน้าที่ของนักบวชหญิง

ขุนเขาแห่งการปฏิบัติธรรม

มูลนิธิพุทธสาวิกา ชลบุรี

ที่ตั้งเลขที่ : 104/3  หมู่ 3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีความยินดีที่จะเอื้อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งในท้องถิ่นทั่วประเทศ และชาวพุทธนานาชาติทั่วโลก รวมถึงเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทุกแห่งในประเทศในแต่ละปีมีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมมากกว่าหนึ่งหมื่นคน ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาของแม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน และด้วยความเมตตาของคุณแม่แก้ว มูลนิธิพุทธสาวิกาแห่งนี้จึงมีแต่ความสงบ สะอาด พร้อมทั้งให้ความเบิกบานแก่ผู้มาเยือน ได้มาทำจิตให้มีสมาธิ และเบิกบานเป็นพลังในการก้าวเดินต่อไปในชีวิต

วัดไทยพุทธสาวิกา อินเดีย​

สถานที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย

27503854_834098610096051_7828606266354417125_o

อุทยานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

ที่ตั้งเลขที่ 74/2  หมู่ที่ 3  ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 

สำนักปฎิบัติธรรมพุทธสาวิกาบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

สำนักปฎิบัติธรรมพุทธสาวิกาบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 35 ไร่ โดยบริษัทศรีราชากรีนพ้อยท์ได้ถวายให้แม่ชีแก้ว เพื่อทำสำนักปฏิบัติธรรม เป็นสาขาอีกแห่งหนึ่งของพุทธสาวิกา สถานที่นี้มีรอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แม่ชีแก้วได้ดำริสร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท บนเนินเขาก้อนใหญ่ เพื่อให้ชาวพุทธได้กราบไหว้สักการะ เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา และส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 

บรรยากาศที่พุทธสาวิกาบ้านไร่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขา รายล้อมไปด้วยป่า สงบ และร่มรื่นเป็นสปายะเหมาะสำหรับเจริญสมาธิ

สำนักปฎิบัติธรรมพุทธสาวิกาบ้านกล้วย จ.สุพรรณบุรี

สำนักปฏิบัติธรรมบ้านกล้วย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอด้านช้าง จังหวัดสุพรรณ ตั้งอยู่ในหุบเขาบนเนื้อที่ 50 ไร่ โดนสถานที่นี้ลำธารล้อมรอบ และมีเนินเขาที่ประดิษฐานองค์พระ ชื่อพระพุทธรัตนประทานพร บรรยากาศช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้น งดงามมากๆ มีศาลาบนเนินเขา ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม สร้างความเพียร เป็นอย่างมาก  อากาศเย็นตลอดทั้งปี คนไปมา จะพูดกันเสมอว่าเหมือนได้ไปพักผ่อนเมืองนอก มีผักและผลไม้นานาพันธุ์ ที่แม่ชีแก้วได้ให้ลูกศิษย์ปลูกไว้ เพื่อนำมาทำเป็นอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม เช่น กล้วย และมะม่วงเป็นต้น

กิจกรรม

การปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆ ในสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกาซึ่งไม่จำกัดเพศไม่จำกัดเชื้อชาติ เปิดรับผู้ที่ปรารถนาจะประพฤติธรรมสั่งสมบารมีตลอดเวลา
ารปฏิบัติธรรมเนสันชิก ทั้งคืนยืนเดินนั่ง 3 อิริยาบถ จนถึงสว่าง

การปฏิบัติธรรมเนสันชิก

การปฏิบัติธรรมเนสันชิก ทั้งคืนยืนเดินนั่ง 3 อิริยาบถ จนถึงสว่าง

การเดินจงกรมตอนเช้า 
ณ สวนทิพย์แสงธรรม

ภาพการเดินจงกรมตอนเช้า

ภาพการเดินจงกรมตอนเช้า ณ สวนทิพย์แสงธรรม

ภาพกิจกรรม