กิจกรรม

การปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆ ในสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกาซึ่งไม่จำกัดเพศไม่จำกัดเชื้อชาติ เปิดรับผู้ที่ปรารถนาจะประพฤติธรรมสั่งสมบารมีตลอดเวลา โดยการมาปฏิบัติธรรม ณ พุทธสาวิกานั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เตรียมแค่ตัวกับใจมาเท่านั้น เพราะสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เตรียมพร้อมทุกอย่างไว้เพื่อผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆนอกจากการปฏิบัติภาวนาของตน

Lotus9
กิจวัตรประจำวัน

04.00 – 05.50 น.                     ทำวัตรเช้า และเจริญสมาธิภาวนา

05.50 – 06.40 น.                     เดินจงกรม ณ สวนทิพย์แสงธรรม

07.15 – 08.15 น.                       พิจารณาอาหารเช้าโดยพร้อมเพรียงกัน

08.15 – 09.00 น.                     พักผ่อนตามอัธยาศัย

09.00 – 11.00 น.                     สวดมนต์ ,เจริญสมาธิภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน

11.00 – 12.00 น.                      พิจารณาอาหารกลางวันโดยพร้อมเพรียงกัน

12.00 – 15.00 น.                     พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 – 16.00 น.                     เก็บบุญทำความสะอาดลานวัด ,ศาลาปฎิบัติธรรมและห้องน้ำ

16.00 – 17.00 น.                     พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.15 – 18.00 น.                      เดินจงกรม ณ สวนทิพย์แสงธรรม

18.30 – 21.15 น.                     ทำวัตรเย็น และเจริญสมาธิภาวนา

04.00 – 05.50 น.                     ทำวัตรเช้า และเจริญสมาธิภาวนา

05.50 – 06.40 น.                     เดินจงกรม ณ สวนทิพย์แสงธรรม

07.15 – 08.15 น.                       พิจารณาอาหารเช้าโดยพร้อมเพรียงกัน

08.15 – 09.00 น.                     พักผ่อนตามอัธยาศัย

09.00 – 11.00 น.                     สวดมนต์ ,เจริญสมาธิภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน

11.00 – 12.00 น.                      พิจารณาอาหารกลางวันโดยพร้อมเพรียงกัน

12.00 – 15.00 น.                     พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 – 16.00 น.                     เก็บบุญทำความสะอาดลานวัด ,ศาลาปฎิบัติธรรมและห้องน้ำ

16.00 – 17.00 น.                     พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.15 – 18.00 น.                      เดินจงกรม ณ สวนทิพย์แสงธรรม

18.30 – 21.15 น.                     ทำวัตรเย็น และเจริญสมาธิภาวนา

ผู้ปฎิบัติธรรมต้องปฎิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด ถ้าไม่ปฎิบัติตาม ยินดีให้หัวหน้าสำนักหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานพิจารณาได้เห็นตามสมควร

ระเบียบปฏิบัติธรรมของพุทธสาวิกา

1.การรับสมัครผู้เข้าปฏิบัติธรรม ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานก่อน ลงทะเบียนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อจัดเข้าที่พักได้ เวลาเปิดและปิดสำนักงาน 08.00 น.-17.00 น. ยกเว้น เวลา 11.00 น.-12.00 น. เจ้าหน้าที่พักรับประทานอาหารกลางวัน 

2.ระยะเวลาเข้าปฏิบัติธรรมอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน แต่ไม่เกิน 15 วัน หากเกิน 15 วัน ขึ้นไป หัวหน้าสำนักจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

 3.เวลารับศีล 8.30 น. และ 17.30 น.    เวลาลาศีล 06.00 น. และ 11.00  น. 

4.สิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมมา      

4.1 การแต่งกาย ชุดขาว ผ้าสไบ ผ้าถุง ให้ใส่กระโปรงซับในด้วยหรือกางเกงปฏิบัติธรรม  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงรัดรูป หรือเสื้อยืด) ทางสำนักฯ มีชุดปฏิบัติธรรมจำหน่าย      

4.2  ของใช้ส่วนตัวที่ควรนำมาเช่น ผ้าเช็ดตัว, สบู่, ยาสีฟัน, ยาสระผม, ผงซักฟอก, ผ้าอนามัย, ไม้แขวนเสื้อ ,ร่ม,รองเท้าแตะ,ไฟฉาย,ยากันยุงทาผิว , ผ้าห่ม ,(ทางสำนักฯ มีเสื่อและหมอนไว้บริการ)      

4.3  ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้นำยารักษาโรคที่มีซองยาและระบุชื่อยาประจำตัวพกติดตัวมาด้วย 

5.ทางสำนักงานจะใช้เสียงระฆังนัดหมายในการร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม 

6.งดการใช้เครื่องมือสื่อสาร (ในเวลาปฏิบัติธรรม)

 7.งดใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกา ไม่นำของมีค่าติดตัวมาและไม่เก็บของมีค่าไว้ในกุฏิห้องพัก ถ้าเกิดการสูญหายทางสำนักฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่ 

8.สำหรับผู้ที่ทาเล็บ ,หรือติดเล็บเจล ควรทำการล้างเล็บให้เรียบร้อยก่อนมาสำนักปฏิบัติธรรม และผู้ที่ผมยาวต้องรวบผมมัดผมให้เรียบร้อย 

9.เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมให้สอบถามกับครูบาอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น 

10.ผู้ปฏิบัติธรรมควรมีส่วนร่วมในการทำสำนักปฏิบัติธรรมให้เกิดความสะอาด สว่าง สงบ สำรวมกิริยามารยาทไม่พูดคุยเสียงดัง ห้ามการเรี่ยไร ทรงเจ้าและดูดวงทุกชนิด โปรดเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อเพื่อนร่วมห้องพัก งดการพูดคุยกันเป็นกลุ่ม การเพ่งโทษจะทำให้เศร้าหมองในการปฏิบัติธรรม

 11.โปรดช่วยกันประหยัดน้ำและไฟ ร่วมกันดูแลทำความสะอาดห้องพักและเก็บอุปกรณ์เครื่องนอนเข้าที่ให้เรียบร้อย (นำไปส่งคืน ณ.สถานที่เบิก)

12.ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเข้าร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมกันทุกวัน นอกจากได้รับการยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ากรรมฐานปิดวาจา และต้องสวมใส่ชุดให้เรียบร้อยก่อนเข้าปฏิบัติธรรม ห้ามสวมใส่ชุดสีกรัก ,ชุดผ้ากันเปื้อนเข้าปฏิบัติธรรม

13.ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรม ออกไปนอกบริเวณสำนักฯ โดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อน จึงสามารถออกนอกบริเวณได้ และหากกลับมาต้องมาแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานให้ทราบด้วยทุกครั้ง

14.หากมีเพื่อนหรือญาติมาเยี่ยม  ห้ามพากันไปพูดคุยภายในกุฏิห้องพัก  และไม่ควรพูดคุยกันเกิน 30 นาที ห้ามพาบุคคลภายนอกเข้าพักหรืออาศัยในกุฏิห้องพักและ  ห้ามบุคคลต่างเพศเข้าไปในกุฏิห้องพักโดยเด็ดขาด

15.งดการนำอาหารหรือปรุงอาหาร และนำของว่างมาทานในที่พัก ให้รับประทานในที่ๆจัดไว้ให้เฉพาะเท่านั้น เพื่อกันมดและแมลงอื่นๆ มารบกวนในห้องพัก ยกเว้นบุคคลที่เข้ากรรมฐานปิดวาจา มีอาการป่วย ,ผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสำนัก

16.ท่านใดที่ต้องการเป็นเจ้าภาพอาหาร ให้ติดต่อสำนักงานเท่านั้นเพื่อแจ้งความประสงค์รายการอาหารที่จะเป็นเจ้าภาพพร้อมชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์

17.ก่อนออกจากที่พักให้เจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อย ก่อนรับบัตรประชาชนคืน   หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่พักหรือวันเวลาในการปฏิบัติธรรมระหว่างอยู่ที่สำนักฯ  ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนัก

18.ห้ามคุยโทรศัพท์ในห้องพักเพราะจะเป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่น ควรจะเกรงใจซึ่งกันและกัน ถ้ามีความจำเป็นที่จะใช้โทรศัพท์ กรุณาคุยนอกห้อง

19.บุคคลผู้ไม่รับพิจารณาให้เข้าปฏิบัติธรรม

  19.1 บุคคลผู้ที่มีจิตวิปลาสคลาดเคลื่อน ขาดสติสัมปชัญญะ

  19.2 บุคคลผู้ติดสารเสพติด

  19.3 บุคคลผู้ต้องคดีอาญา

  19.4 บุคคลผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง

  19.5 เด็กที่ยังทำสมาธิไม่ได้  (ไม่รับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบ )

บัตรประจำตัวประชาชน
การแต่งกาย
ชุดขาว ผ้าสไบ ผ้าถุงหรือกางเกง ปฏิบัติธรรม
ของใช้ส่วนตัว
ผ้าเช็ดตัว ,สบู่ ,ยาสีฟัน ,ยาสระผม ,ผงซักฟอก ,ผ้าอนามัย ,ไม้แขวนเสื้อ ,ผ้าห่ม
อื่น ๆ
ร่ม ,รองเท้าแตะ ,ไฟฉาย ,ยากันยุงทาผิว
Previous
Next
สิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องเตรียมมาด้วย

1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.การแต่งการ ชุดขาว ผ้าสไบ ผ้าถุง (ให้ใส่กางเกงซับในด้วย) หรือกางเกง ปฏิบัติธรรม (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงรัดรูป)
3.ของใช้ส่วนตัวที่ควรนำมา เช่น ผ้าเช็ดตัว ,สบู่ ,ยาสีฟัน ,ยาสระผม ,ผงซักฟอก ,ผ้าอนามัย ,ไม้แขวนเสื้อ ,ผ้าห่ม (ทางสำนักมีเสื่อและหมอนไว้บริการ)
4.ร่ม ,รองเท้าแตะ ,ไฟฉาย ,ยากันยุงทาผิว

สุโข สังฆัสสะ สามัคคี (ความสามัคคีของหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข)

ภาพบรรยากาศ

Lotus10

พุทธภาษิตคาถา

นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง  สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

สีลัง โลเก อนุตตะรัง  ศีลเป็นเยี่ยมในโลก

อัตตาหิ อัตตะโน นาโถ  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

โก หิ นาโถ ปะโร สิยา  คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้

รักเขยยะ อัตตะโน สาธุง  ให้รักษาคุณความดีของตนไว้

ละวะณัง โลณะตัง ยะถา  ดังเกลือรักษาความเค็ม

สัมมุขา ยาทิสัง จิณณัง  ต่อหน้าคนประพฤติเช่นไร

ปะรัมมุขาปิ ตาทิสัง  ถึงลับหลังคนก็ให้ประพฤติเช่นนั้น