มูลนิธิพุทธสาวิกา ชลบุรี

มูลนิธิพุทธสาวิกา ชลบุรี ยินดีต้อนรับสู่

ขุนเขาแห่งการปฏิบัติธรรม

สำนักปฎิบัติธรรมแห่งนี้มีความยินดีที่จะเอื้อประโยชน์แก่ พุทธศาสนิกชนทั้งในท้องถิ่นทั่วประเทศ และชาวพุทธนานาชาติทั่วโลก รวมถึงเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทุกแห่งในประเทศในแต่ละปีมีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมมากกว่าหนึ่งหมื่นคน ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคุณแม่แก้ว แม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน และด้วยความเมตตาของคุณแม่แก้ว สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ชลบุรีแห่งนี้จึงมีแต่ความสงบ สะอาด พร้อมทั้งให้ความเบิกบานใจแก่ผู้มาเยือน ได้มาทำจิตให้มีสมาธิ และเบิกบานเป็นพลังในการก้าวเดินต่อไปในชีวิต
51193520_1099252383595710_7701409126651265024_n

ที่มาและวัตถุประสงค์

ท่ามกลางขุนเขาที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้ พันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ณ สถานที่แห่งนี้ ท่านแม่ชีนลินรัตน์ สทธิธรรมวิชญ์ (คุณแม่แก้ว) ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ  สร้างสรรค์ให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันกว้างใหญ่สวยงาม อบอวนไปด้วยความชุ่มชื่น มีบรรยากาศที่สงบสบายเหมาะสำหรับการเจริญสมาธิ โดยมูลนิธิพุทธสาวิกานี้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 จนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 44 ไร่ แบ่งเป็นสัดส่วน ดังนี้
  • ๑.เรือนพักจำนวน 62  หลัง
  • ๒.อาคารพัก 2 ชั้น จำนวน 23 หลัง รวม 30 ห้อง
  • ๓.เรือนน้ำปานะ จำนวน 1 หลัง
  • ๔.เรือนครัว จำนวน 1 หลัง
  • ๕.กุฏิสันติธรรม (เรือนไทยที่พักคุณแม่แก้ว) จำนวน 1 หลัง
  • ๖.ศาลาพุทธสาวิกา (ศาลาปฏิบัติธรรม) จำนวน 1 หลัง
  • ๗.ร้านค้าสวัสดิการ จำนวน 1 หลัง

วัตถุประสงค์ของการสร้างสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ชลบุรี

๑. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนในชุมชน
๒. เพื่อพัฒนาจิตใจแก่เยาวชนให้เข้าถึงศีลธรรมและจริยธรรม
๓. เป็นแหล่งรวมคุณธรรมจริยธรรมและความรักความเมตตา ความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน
๔. เป็นสถานที่ให้ความสุขสงบและสันติแก่ผู้มีทุกข์ทั้งปวง
๕. ให้พุทธบริษัทได้สัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติ เรียนรู้การเกิดขึ้น ตั้งอยู่และ ดับไปของกาลเวลา
๖. เพื่อพัฒนาสุขกายสุขภาพจิต
๗. เพื่ออบรมแนววิถีพุทธเข้าค่าย เป็นพุทธบุตรพุทธธิดา
๘. มีสถานที่แยกเป็นสัดส่วน แก่ผู้เข้ากรรมฐานโดยเฉพาะ
๙. จัดอบรมปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปตลอดปี

Previous
Next

มูลนิธิพุทธสาวิกา ชลบุรี

ท่ามกลางขุนเขาที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้ พันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ณ สถานที่แห่งนี้ ท่านแม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ (คุณแม่แก้ว) ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ สังสรรค์ให้สถานที่แห่งนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมอันกว้างใหญ่สวยงาม อบอวนไปด้วยความชุ่มชื่นมีบรรยากาศที่สงบเป็นสปายะเหมาะสำหรับการเจริญสมาธิ โดยสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกาชลบุรีนี้ เริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีความยินดีที่จะเอื้อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งในท้องถิ่นทั่วประเทศ และชาวพุทธนานาชาติทั่วโลก รวมถึงเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทุกแห่งในประเทศในแต่ละปีมีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมมากกว่าหนึ่งหมื่นคน ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาของแม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน และด้วยความเมตตาของคุณแม่แก้ว มูลนิธิพุทธสาวิกาแห่งนี้จึงมีแต่ความสงบ สะอาด พร้อมทั้งให้ความเบิกบานแก่ผู้มาเยือน ได้มาทำจิตให้มีสมาธิ และเบิกบานเป็นพลังในการก้าวเดินต่อไปในชีวิต

มูลนิธิพุทธสาวิกา ชลบุรี

104/3 หมู่ 3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

081-9828937 , 089-8322529

วันทำการ จันทร์-อาทิตย์

เวลาทำการ 08.00-17.00น.

Previous
Next

วัดไทยพุทธสาวิกา อินเดีย

สถานที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย

วัดไทยพุทธสาวิกา อินเดีย
สถานที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย

06-3789-3955, 081-982-8937

วันทำการ จันทร์-อาทิตย์

เวลาทำการ 08.00-17.00น.

อุทยานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

ที่ตั้งเลขที่ 74/2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

อุทยานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

ที่ตั้งเลขที่ 74/2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Previous
Next

สำนักปฎิบัติธรรมพุทธสาวิกาบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

สถานปฎิบัติธรรมพุทธสาวิกาบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 35 ไร่ โดยบริษัทศรีราชากรีนพ้อยท์ได้ถวายให้แม่ชีแก้ว เพื่อทำสำนักปฏิบัติธรรมเป็นสาขาอีกแห่งหนึ่งของพุทธสาวิกา สถานที่นี้มีรอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แม่ชีแก้วได้ดำริสร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท บนเนินเขาก้อนใหญ่ เพื่อให้ชาวพุทธได้กราบไหว้สักการะ เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา และส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาสืบต่อไป  บรรยากาศที่พุทธสาวิกาบ้านไร่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขา รายล้อมไปด้วยป่า สงบ และร่มรื่นเป็นสปายะเหมาะสำหรับเจริญสมาธิ

สำนักปฎิบัติพุทธสาวิกาบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ที่ตั้งเลขที่ 36  หมู่ 3 บ้านหินตุ้ม ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

080-394-4255

วันทำการ จันทร์-อาทิตย์

เวลาทำการ 08.00-17.00น.

Previous
Next

สำนักปฎิบัติธรรมพุทธสาวิกาบ้านกล้วย จ.สุพรรณบุรี

สำนักปฏิบัติธรรมบ้านกล้วย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอด้านช้าง จังหวัดสุพรรณ ตั้งอยู่ในหุบเขาบนเนื้อที่ 50 ไร่ โดนสถานที่นี้ลำธารล้อมรอบ และมีเนินเขาที่ประดิษฐานองค์พระ ชื่อพระพุทธรัตนประทานพร บรรยากาศช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้น งดงามมากๆ มีศาลาบนเนินเขา ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม สร้างความเพียร เป็นอย่างมาก  อากาศเย็นตลอดทั้งปี คนไปมา จะพูดกันเสมอว่าเหมือนได้ไปพักผ่อนเมืองนอก มีผักและผลไม้นานาพันธุ์ ที่แม่ชีแก้วได้ให้ลูกศิษย์ปลูกไว้ เพื่อนำมาทำเป็นอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม เช่น กล้วย และมะม่วงเป็นต้น

สำนักพุทธสาวิกาบ้านกล้วย จ.สุพรรณบุรี

ที่ตั้งเลขที่ 192 หมู่ 1 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

063-7952955

วันทำการ จันทร์-อาทิตย์

เวลาทำการ 08.00-17.00น.